• Thông báo đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài cấp Trường năm 2022

  • Trường ĐHQT Bắc Hà thảo luận chuyên đề “nâng cao chất lượng đào tạo kế toán đáp ứng yêu cầu của Xã hội” và trao đổi tình hình học tập của Sinh viên

  • Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường đại học Quốc tế Bắc Hà lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 – 2024

  • Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà họp sinh hoạt chi ủy Qúy II năm 2022

  • Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 14

  • Hình ảnh sinh viên Trường ĐHQT Bắc Hà trở lại học tập trung tại trường

  • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Tổ chức Chương trình Đông ấm - Xuân yêu thương 2022

  • Nguyễn Thành Lợi - sinh viên lớp QTKD-K1401: Tấm gương sáng trong mùa dịch Covid-19

  • Buổi làm việc giữa Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long

  • Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà với Viện Công nghệ Thông tin T3H